אימון אישי ועסקי

אחת משיטות הייעוץ הנפוצות כיום בעולם היא שיטת האימון- coaching.

 

תהליך של  coachingאימון אישי ואימון עסקי הוא תהליך ממוקד תוצאות, מובנה ושלם המתייחס לחיים האישיים  של הפרט (אימון אישי) או לחיי הפרט בסביבה הארגונית (אימון עסקי).

 

זהו תהליך שבו המאמן האישי מסייע למתאמן ללמד משהו שלא היה מצליח ללמד אותו לבד ,או היה לומד אותו ברמת תוצאה נמוכה יותר ובטווח זמן ארוך יותר.

 

בתהליך  של אימון אישי ועסקי משתלבים גמישות ויצירתיות בהתאמה לצרכים האישים של המתאמן.

 

המשותף לתהליך אימון אישי ועסקי

לתהליך של אימון אישי כמו לתהליך של אימון עסקי מטרה מרכזית והיא: להבהיר למתאמן את החזון שלו, לסייע לו לתרגם אותו לתוצאות ברי השגה, ולבנות תוכנית פעולה.

על מנת להשיג זאת בצורה אפקטיבית, מפעיל המאמן בתהליך של אימון אישי ועסקי כלי חשיבה, הנעה וביצוע מעולמות שונים: מהספורט, העולם הניהולי, החשיבה הפילוסופית ,עולם הפסיכולוגיה ועוד.

 

תהליך של אימון אישי ועסקי מתאים לאנשים החשים  תקיעות בחיים האישיים או בסביבתם הארגונית ניהולית, והמעוניינים לשפר את ההישגים שלהם ולהגיע לתוצאות.

 

אימון הלקוח בסביבה ארגונית ,הקרוי גם אימון מנהלים מוגדר ע"י Kilburg כיחסי עזרה בין לקוח בעל סמכויות בארגון, לבין מאמן המשתמש בטכניקות ושיטות שונות המסייעות ללקוח להגדיר לעצמו את מצב ההצלחה העתידי שלו ולשפר את הישגי הארגון של הלקוח.

 

 

אם כך ניתן לראות את התהליך של אימון אישי ועסקי כתהליך למידה, שבמהלכו רוכש הלקוח מיומנויות שחסרות לו להגשמת מטרותיו וחזונו האישי.

עובד או מנהל בארגון מסתייע באימון עסקי כאשר הוא ניצב בפני אתגרים הכוללים סיכונים, הזדמנויות, סכנות ומצבי אי ודאות.

 

המאמן בתהליך של אימון אישי ועסקי ,באמצעות נוכחותו בתהליך הופך להיות שותף תורם בתהליך של אימון אישי ועסקי.

על כן ,לפי תפיסה זו ניתן לראות באימון מנהלים שילוב של אימון אישי ועסקי היות והם מתייחסים למנהל, העובד גם ברמה האישית וגם ברמה הארגונית.

 

מבנה תהליך  של אימון אישי ועסקי

לתהליכי אימון אישי ועסקי מבנה כללי המשתנה בהתאם לנושא ולמתאמן. 

תהליך של אימון אישי ועסקי כולל היבטים שונים של היחסים בין המאמן והמתאמן, הגדרת ציפיות להצלחה, הגדרת דרכי פעולה להשגת המטרה, משוב תמידי ומעקב אחר תהליכי העבודה וההתקדמות של המתאמן.

 

 

בעוד שבאימון אישי החזון ותוכנית הפעולה מתייחסים לחיים האישיים-זוגיות, תקשורת בינאישית, חיי המשפחה וכן ייעוץ לקריירה, באימון עסקי הדגש הוא על המימוש העצמי של הפרט-המנהל בסביבה הארגונית.

 

תוכנית הפעולה שתיבנה  תקנה למנהל בתהליך של אימון אישי ועסקי מיומנויות שיאפשרו להתנהל בצורה אפקטיבית עבורו בסביבתו הארגונית.

 

השוני בין אימון אישי ועסקי.

מטרתו של אימון אישי ועסקי הוא להביא לשיפור הישגיו של המתאמן בסביבת החיים שלו –האישית או הארגונית. יחד עם זאת  קיימים הדגשים שונים בין אימון אישי ואימון עסקי.

 

בעוד שבתהליך של אימון אישי עולמו האישי של המתאמן הוא במרכז-חלומו, שאיפותיו השונות בתחומי החיים של הקריירה, זוגיות ומשפחה, הדימוי העצמי שלו, בתהליך של אימון עסקי  מתקיים דגש על סביבת העבודה העסקית של המתאמן.

 

בתהליך של אימון אישי ועסקי ייצאו המאמן והמתאמן לדרך לבדיקת חזקות ועוצמותיו של המתאמן, המאמן יסייע למתאמן בהגדרת חזונו המקצועי, אך בטרם תיבנה תוכנית הפעולה, ייערך ניתוח ארגוני בתהליך אימון אישי ועסקי לפי שישה תחומי תוצאה: כוח האדם, השיווק בארגון, מחקר ופיתוח, התחום הפיננסי, התפעול והניהול בסביבת העבודה.

 

לאחר ביצוע חלק זה של תהליך של אימון אישי ועסקי, יסייע המאמן למתאמן לגזור יעד מרכזי ויעדי ביניים שברצון המתאמן להשיג.

 

 

רק לארח שלבים אלו תיבנה תוכנית הפעולה בתהליך של אימון אישי ועסקי. התוצאה של תהליך של אימון אישי ועסקי היא מזעור הפער בין המצב הקיים של המתאמן למצב הרצוי, תוך לקיחה בחשבון של כל האילוצים הן האישים  והן העסקיים בסביבה הארגונית של המתאמן.

אימון אישי לחיים
טיפול NLP
אימונים אישיים