NLP

מהו NLP ובאלו תחומים ניתן להשתמש בו?

Neuro-Linguistic Programming) NLP) הוא סט כלים יישומי בהתפתחות אישית ומקצועית, בניהול ובשיווק המאפשר לפרט לשפר את התקשורת הבינאישית שלו ולהיפטר מרגשות שלילים, ולפרוץ מחסומים.  

על אימון אישי ועל שיטת NLP

 
NLP היא מערכת של מיומנויות וטכניקות שהתפתחה בארה"ב בשנות ה – 70 של המאה העשרים כאמצעי לשיפור מצוינות אישית.
אימון אישי לחיים
טיפול NLP
אימונים אישיים