NLP

מהו NLP ובאלו תחומים ניתן להשתמש בו?
 Neuro-Linguistic Programming) NLP) הוא סט כלים יישומי בהתפתחות אישית ומקצועית, בניהול ובשיווק המאפשר לפרט לשפר את התקשורת הבינאישית שלו ולהיפטר מרגשות שלילים, ולפרוץ מחסומים. המשך >> 

 

על אימון אישי ועל שיטת NLP

 
NLP היא מערכת של מיומנויות וטכניקות שהתפתחה בארה"ב בשנות ה – 70 של המאה העשרים כאמצעי לשיפור מצוינות אישית.
המשך >> 
אימון אישי לחיים
טיפול NLP
אימונים אישיים