Menu

אימון עסקי

מהו אימון עסקי?

אימון עסקי הוא תהליך שמומקד בהשגת מטרות ויעדים עסקיים. בתהליך של אימון עסקי, המאמן העסקי יתייחס לשני צירים-מנהל העסק שיכול להיות הבעלים, או מנהל העסק, והעסק עצמו. מאמן עסקי מסייע לבעל העסק להגדיר את החזון העסקי שלו, והגדרת מטרות ויעדים מדידים להשגת המטרות העסקיות. 

 

תפקיד נוסף של המאמן העסקי הוא לסייע לבעל העסק לבנות תוכנית אסטרטגית תוך לקיחה בחשבון של מצב העסק הנתון, מיצוב העסק יחסית לעסקים עם פרופיל דומה , מהם ההזדמנויות בעסק, ומהם הסיכונים שהעסק מתמודד עימו.

על מה מושם דגש באימון עסקי?

בתהליך של אימון עסקי הדגש הוא בעיקר על העשייה של המתאמן בהקשר העסקי ובקידומו, הבחירות שהמנהל ו/או בעל העסק בוחרים בהקשר העסקי, אופן הניהול העבודה. על פי רוב המאמן העסקי יתייחס למיומנויות הניהוליות והעסקיות של בעל העסק והמנהל, החזון העסקי של בעל העסק, ואיך החזקות הניהוליות והעסקיות של מנהל העסק באות לידי ביטוי בעסק.

 

היתרון המשמעותי של אימון עסקי הוא שאימון עסקי הוא תהליך קצר מועד  שלוקח את העסק במצבו הנוכחי, ובשיתוף עם המתאמן שהוא בעל העסק או המנהל בונה את האסטרטגיה הניהולית והעסקית.

אימון עסקי

מה הקשר בין אימון עסקי לאימון אישי?

לתהליך אימון עסקי ואימון אישי קווים משיקים. בתחילת התהליך המאמן יתמקד בהיכרות אישית עם בעל העסק והעסק.

 

בתהליך של אימון עסקי בדיוק כמו בתהליך של אימון אישי, המאמן יסייע למתאמן לאתר את חסמי ההצלחה של המתאמן(בעל העסק באימון עסקי) ושל העסק, ובמתן כלים אסטרטגיים ניהולים להתמודד בהצלחה עם החסמים, ולהפוך אותם לגורמים שמקדמים הצלחה  את העסק ואת בעליו.

קראו גם על:

אימון עסקי