התקשרו עכשיו
052-675-2058
 
שאלת מיליון הדולר: איך מבקשים העלאה בשכר?
עם התאוששות המשק עולה אצל העובדים השאלה - מתי ואיך לבקש העלאת שכר

איזו קונוטציה מעורר בכם מטבע הלשון "בקשה להעלאת שכר"?
והבייבי-בומרססביר להניח שרק המחשבה על המעמד הזה בחדר המנהל X אם אתם נמנים על בני דור
מעוררת בכם תחושות לא נעימותמרבית האנשיםמתקשים לנטרל את האמוציות ואת הפרדיגמות
שוטחים את בקשות העלאת השכר Y שעליהם יושבים כיווצי הבטןוהם משתאים כיצד הצעירים בני דור
שלהם כל שנה (ולפעמים פעמיים בשנהבטבעיות.
 
החדשות הטובות הןשגם ההנהלה "סובלתכאשר מתגלגלים לפתחה טורי עובדים שאינם מרוצים
משכרםומניחים על שולחנה סדרת בקשות להעלאות שכר.

ציפי אגסימנהלת משאבי אנוש של חברת התוכנה ניוסתארדני שמעונימנכ"ל הרץדורית קיייועצת
ארגונית ומאמנת עסקיתעו"ד נעמי לנדאומומחית לדיני עבודה ממשרד לנדאו ושות'; ועו"ד טל קרת,
ראש מחלקת דיני עבודה ממשרד זיסמן אהרוני גאייר ושות' – 
 
מעלים מספר תובנות על סוגיית הבקשות להעלאת שכר:
 
מהו הטיימינג האולטימטיבי להעלאת הבקשהמהן הטעויות הגסות שעושים העובדים,

מהן התוויות הנגד של המעסיק כדי להתמודד עם הדרישותמהם הזוויות המשפטיות שבהם מעסיקים

יכולים ליפולוגם: איך כדאי להנהלת הפירמה לנהל את התהליך ביעילות ותוך מינימום רעשים.
אתגרי העובדים
 
השגיאות הגסות
 
השוואת שכר
אחת השגיאות הכי גסות שעובדים עושים בעת בקשה להעלאת שכר היא לבוא למעסיק ולומר
כסף - השווה לי את השכר'. סגנון ותוכן כזה Y מהמחלקה שלי מרוויח X משהו בנוסח: 'אני יודע שעובד
מעצבן מאוד מנהלים ומייצר אנטגוניזם.

"על אף שהסכמי השכר דיסקרטיים ואישייםברור לנו כהנהלה ש'המספרים רשומים על לוח המודעות'
ומקבלים ביטוי פומבי בכל הארגוןעובדים מדברים על גובה משכורתםומשוויםעם זאתלהשתמש
בידע הזה כמנוף כוח מול המנהל יהיה ממש מהלך לא נבון מבחינת העובדעובד כזה נתפס ככוחני,
קטנוני וקנטרני.

"בעצם האמירה: 'תשווי לי את השכר לזה של...', הוא מאותת שהוא לא מבין את הביזנסשהוא תופס
בטעות מקום עבודה פרטי כ'הסתדרות'. גם ברמת הסאבטקסטאמירה כזו מקפלת מסר מעליב כלפי
מעלהבעצם העובד אומר מנהלים שלו: 'אתם לא הגונים'. לבוא לשיחה הזו עם טבלאות שכר
ובנצ'מרקינג? u1499 כןלהשוות באופן פרטני תוך נקיבת שמות של עובדים בארגוןבשום פנים ואופן לא".
ציפי אגסימנהלת משאבי אנוש ניוסתר
 
טיעונים לא עניינים
 
יש עובדים שמכניסים למשוואת בקשת השכר טיעונים הזויים ממששמלמדים על היעדר תפיסת
עולם עסקיתלמשללפני שנתיים וחצי פנה אליי עובד בבקשה להעלאת שכר משמעותית מהסיבה ש'אני
עובר לגור במושב אליטיסטי מאודשם שכר הדירה גבוה מאוד'. עניתי לושהארגון לא אחראי על
בחירות המגורים שלו ושאלתי אותו: 'אם היית עובר לגור עם חמותך היית מצפה שנשלם לך פחות כיוון
שתחסוך בעלויות הדיור?'. לחלופיןיש עובדים שמבקשים שכר בגלל הלוואות שלקחו על עצמם,
וארגונים נוטים במקרים כאלה לעזור באמצעות מקדמותאבל עדיין לא נכון שעובד יקשור את החיים
האישיים שלו כטיעון מפתח בבקשה להעלאת שכר".

הצבת אולטימטומים
 
"שגיאה גסה נוספת היא להציג את בקשת השכר כתנאי או כאולטימטוםדווקא לצעירים יותר מבין
קל יותר להגיע ולדרוש תוספת שכר כהצגת תנאי: 'לא תעלו ליאני עוזב למתחרה'. Y העובדיםבני דור
"אופן הצגה כזה מכשיל את העובד לא רק בגלל הסגנוןאלא כיוון שמנהלים יודעים ש'אין סודות בארגון'.
אם הם ייעתרו לאולטימטום מסוג כזה ואותו עובד ילך ויספר לחברים שלו על הדינמיקה בחדרהמנהל
ימצא עצמו בפוזיציה לחיצה: גלי עובדי ינהרו אליו מחר עם אולטימטומים דומיםולפיכך החלופה הטובה
ביותר שעומדת לפניו היא ליירט את העובד".

הטקטיקות שעובדות

הצגת הישגים בולטים
אגסי: "לפני הכולכדאי לעובד לצאת מנקודת הנחה שלא תמיד יש לו את הנראות המספקת בארגון בכלל
ואצל המנהלים שלו בפרטקרה לי בעצמיכמנהלתשבשיחות חתך והערכה תקופתיות עם עובדגיליתי
שהעשייה המקצועית והתרומה שלו לחברה גדולה הרבה יותר ממה שחשבתיולולא השיחה הזו לא
הייתי יודעת על היקף תרומתו לפירמה.
"
לפיכךההמלצה הכי טובה שלי לעובד היא לפתוח את שיחת הבקשה במנייה מסודרת ומאורגנת של כל
ההישגים הבולטים שלו בשנה האחרונההכוונה היא להישגים שמדגישים את הערך המוסף של העובד
לארגון".
 
דיבור במספרים
קיי: "מעבר לזיהוי ההישגים המקצועיים הבולטים ביותרכמו גם התוצאות המשמעותיות שהבאתם
לארגוןכדאי לכם להגיע למנהל עם תוצאות מכומתותכלומרעם מספריםאמנם לאיש מכירות יהיה קל
להראות את התוצאות בצורה מדידהאבל גם מנהלת משאבי אנוש שעשתה תהליך בארגון, u1495 חייבת
להגיע מראש עם מדידות וכמויות - כיצד המהלך שעשתה שיפר את שורת הרווח של החברה".

דורית קיייועצת ארגונית

3טיימינג

אגסי: " מיד לאחר הצלחה אישית חד-משמעיתלטיימינג משקל חשוב מאוד בסיטואציות של בקשות להעלאת שכרהתזמון
האופטימלי הוא לאחר הצלחות עסקיות של הפירמה או לאחר הצלחות מקצועיות אישיות של העובד.
ישנם עובדים שסבורים כי דווקא תקופות קשות לארגון (למשלכשלקוח אסטרטגי עוזב והעובד נחוץ שם
עוד יותר כיוון שהוא מחזיק ידע קריטיהן הטיימינג הנכוןאבל בשונה ממה שמקובל לחשובגם
?הדפס כתבה שאלת מיליון הדולר: איך מבקשים העלאה בשכר 1/7/2018
http://www.globes.co.il/serve/globes/printwindow.asp?did=1000583260 3/5

לארגונים יש זיכרון לטווח ארוךהתנהלות כזו מצד העובד תמיד נתפסת כטעם לפגםלמרות שבהרבה
מקרים עובד כזה יקבל את מלוא התוספת שביקשההנהלה לא תשכח את האופורטוניזם הזה בטווח
הארוך".
 
 
אופן הבקשה
ל"מגיע ליקל לסרב
אגסי: "יש הבדל גדול מאוד אם עובד מגיע ואומר: 'אני מבקש שתשקלו להעלות את שכרי', לבין אמירה
כמו 'מגיע לי'. האמירה הראשונה באה ממקום שמאפשר דו-שיחואילו השנייה תובענית וכוחניתעל כן,
באופן טבעיהראשונה יוצרת רצון טוב אצל ההנהלהכשהאופציה השנייה מייצרת סגירות ואנטגוניזםגם
אם באמת 'מגיע לו'.

"גם שפת הגוף משחקת משקל מכריעיש עובדים שממש מתפתלים על הכיסא בסיטואציה הזוושפת
הגוף שלהם לא מייצרת הלימה עם תוכן הדבריםברמת האותות הבלתי מילוליים הם משדרים 'לא מגיע
לי'. אני יכולה לומר חד-משמעית: לעובדים שמבקשים העלאה בחוסר ביטחון קל יותר לסרבאגבזה לא
אומר שהעובד יגיע ממקום ארוגנטי שחצניהאמירות צריכות להיעשות באופן ענייני וקונקרטיבמילים
אחרותצריך לבוא בגישה שמראה שאתה באופן אותנטי פנימי משוכנע שתוספת השכר מגיעה לך".
5. 
הקושי בהעלאת הבקשה

הקושי הפסיכולוגי

קיי: "הקושי הנפשי של עובדים למצוא עצמם במעמד של בקשה להעלאת שכר יושבת לעתים קרובות על
פרדיגמה של 'לא יאה שאבקש עבור עצמי'. יש אנשים שיהיו מוכנים להילחם על תוספת שכר לכפיפיהם,
אבל כשהדברים נוגעים למשכורתם הם יחוו קושיפרדיגמה בעייתית נוספת היא 'אם אעשה עבודה
טובהממילא יראו אותה שם למעלה ויצ'פרו אותי'. כמובן שהדברים לא עובדים כךהפרדיגמה צריכה
להיות, 'אם אני לי מי לי'".
הקושי האובייקטיבי

קיי: "המצב הגלובלי השתנהיש הרבה פחות יציבות תעסוקתיתהעולם המקצועי זז בספיד מטורף,
ובתוך התמורות המהירות הללו עובדים עוצרים ושואלים את עצמם, u1500 לעתים בצדק: 'האם אני מקצועי
מספיק כדי לבוא ולבקש תוספת שכרהאם לא נותרתי מאחור ביחס לקולגות שלי בארגון?'.
"
במילים אחרותהעובד מטיל ספק האם הוא כבר הספיק להדביק את הכלים ואת הידע הטכנולוגי
שהתעדכן בעולםהוא לא משוכנע שהוא 'כבר שםומהסס לבקש העלאהבוודאי שגם תקופת משבר -
עם הלך רוח הישרדותי בארגונים - מעלה ספקות אובייקטיביים שיש בהם מן התבונה".
אגסי: "מעבר להיבט האישיותי ולהבדלים הפסיכולוגיים בין הדורותהרי שמחלקות נוצצות פחות ולא
זוהרות בארגון כמו ייצורלוגיסטיקה ותמיכה טכניתמקבלים פחות חשיפה ונראותמסיבה זו לעובדים
שלהם קשה יותר להגיע בבקשות להעלאות שכרוהם עושים זאת בתדירות נמוכה יותר לעומת אנשים
שעובדים במחלקת מכירות ופיתוחשם הנראות הרבה יותר גבוהה והחיבור של עשייתם לשורה
התחתונה מידי וגלוי לעין".
אתגרי ההנהלה
1. התמודדות עם הדרישות
קביעת מועד שנתי קבוע
שמעוני: "פרואקטיביות היא שם המשחק הניהולי בכל הנוגע להעלאות שכר לעובדיםעבדתי פעם בארגון
שלא יזם עדכוני שכרוכתוצאה מכך ההנהלה מצאה את עצמה 'נרדפת'. כל שני וחמישי עובדים ביקשו
תוספותהשטח רחש ובערעובדים היו עסוקים באופן בלתי פוסק ב'למי העלובכמהומתי יעלו גם לי'.
כךכל יום עובד אחר 'התעורר'. הארגון מצא עצמו עסוק בדיוני שכר רצופים על פני כל השנה,
כשהתרחיש האומלל הוליד גם אחוזי נטישה גבוהים של עובדים טובים.
"
הנהלה נבונה תקבע מועד שנתי קבוע (רצוי בתחילת כל שנהאז יודעים מה היו התוצאות של השנה
הקודמת ויש תוחלת לגבי תוצאות השנה הקרובה). אגבזוהי מדיניות שאני נוקט בה ומעיד עליה שהיא
מייצרת שקט במערכתהיתרון הגדול שלה מונח בכך שהיא תוחמת את הרעשים על העלאות השכר
לתקופה מצומצמת בשנהבמקום שהם יזחלו על פני כל 12 החודשים".
אגסי: "מסכימה ומחזקת את הדבריםאםלמשלאני יוזמת ומעלה שכר ב 500- שקל לעובד שהוכיח את
עצמו מבלי שביקשהוא מוצא עצמו מופתע לטובה ושבע רצוןהמוטיבציה שלו נוסקתואני משמרת אותו
לטווח ארוך בתוך הארגוןלעומת זאתאם הוא בא מיוזמתומבקש מההנהלה 500 שקל ומקבלהוא
יהיה ממורמר וישאל את עצמו: 'זה הכל?' (למרות שהוא קיבל את אותו סכום הוא לא מוצא את עצמו
שבע רצון עד הסוף)".
?
הדפס כתבה שאלת מיליון הדולר: איך מבקשים העלאה בשכר 1/7/2018
http://www.globes.co.il/serve/globes/printwindow.asp?did=1000583260 4/5

דני שמעונימנכ"ל הרץ
2. ההתמודדות עם הציפיות
על-ידי שקיפות מלאה
שמעוני: "חלק גדול מאי-השקט בנושאי שכר בארגון מתגלגל ישירות לפתחה של ההנהלהתיאום ציפיות
מסודר עם העובדים הוא הכלי הטוב ביותרשימנע את כל הרחש בחש בארגוןהמכשיר האולטימטיבי
לתיאום ציפיות טוב עובר דרך שקיפות מלאה כלפי העובדים וחיבור מלא של העובדים - גם להצלחות של
הפירמה וגם לקשיים שלה.
"
זה ממש דומה לדינמיקה שמתרחשת בתוך משפחה: כשהילדים יודעים שעכשיו המשפחה עוברת
תקופה קשההם מראש לא מגיעים ומבקשים בקשות חריגות ומיוחדותגם כאןכשאתה כמנהל משתף
את העובדים ומחבר אותם לתוצאות של הארגון - הםמיוזמתםיקפיאו בקשות להעלאות שכרירתמו
ויגלו התחשבות בהנהלה ובארגון".
3. 
כמה לתת?
מדד פלוס אחוז בודד
שמעוני: "ההמלצה שלי היא לתת לעובד תוספת שכר יזומה של - מדד פלוס אחוזים בודדיםכדי לשמר
לו את השכר הריאליאבל מדיניות כזו לבדה לא מספקתגם אם עובד יקבל 5% תוספת שנתיתהוא
יחוש שהוא רק שומר על ערך השכר שלו ולא באמת פורץ דרךלפיכךהמכשיר הטוב ביותר יהיה לספק
לעובד אופקי קידום יזומים משמעותיים בתוך הסכמי השכר.
"
למשללקבוע שכאשר יגיע לתפקיד ניהוליהוא ייהנה מקפיצה חדה של 10% ויותר בשכרווכן הוא
יזכה בהטבות ובתנאים נלוויםסעיף כזהבאופן אוטומטימשפר את המוטיבציה של העובדים ואת
שביעות רצונם ומשמר אותם בארגון לאורך זמן רב".
הזווית המשפטית
הבעיה היא כשלעובד אין חוזה אישי
עו"ד לנדאו: "יש שלושה סוגי עובדיםעובדים במקום מאורגן עם הסדרים קיבוציים שקובעים מועדים
קצובים להעלאות שכר (לאלו אין בעיה שכן יש להם ועדים חזקים); עובדים במקום עבודה פרטי
שמחזיקים בחוזה אישי חתום על-ידי שני הצדדיםכאשר אחד הסעיפים בחוזה האישי מדבר על התזמון
ועל דרך התגמול של העלאת השכרועובדים במקומות פרטיים ללא חוזה אישי (על-פי חוק המעסיק חייב
להעביר לעובד עם גיוסו דף העסקה שכולל פרטיים בסיסיים על ההעסקה עם חתימה חד צדדית מצדו,
וללא התייחסות לנושא של העלאות שכר עתידיות).
"
עובדים שמחזיקים בחוזה אישי כזה מגלים שהמעסיק לעתים מתעלם מסעיף העלאת השכרלא מעלה
את השכר במועד הקצוב מראשכשלרוב הוא קושר את הפרת החוזה עם קשיים עסקיים שהוא חווה.
במצב כזה הסעד של העובד הוא להתפטר בדין מפוטרולתבוע פיצוי פיטורין בתוספת פיצויים על הפרת
חוזה (פיצויים אלו עומדים על כמה משכורות טובות)".
?
הדפס כתבה שאלת מיליון הדולר: איך מבקשים העלאה בשכר 1/7/2018
http://www.globes.co.il/serve/globes/printwindow.asp?did=1000583260 5/5

עורכת דין נעמי לנדאו
איזה סעד משפטי עומד לעובדים נטולי חוזה אישיהאם בקשות להעלאת שכר לאור שחיקה שנדחות
על-ידי מעסיק מהווה הרעת תנאים?
עו"ד קרת: "לעובד נטול חוזה אישי ששכרו נשחק יש את מנגנון תוספות היוקר של כלל המשק (צו
הרחבה שמוציא שר העבודה אחת לתקופה), אבל אני מקווה מאוד שהוא לא מסתמך על כךשכן
הסכומים שנקבעים שם הם לעג לרש.
"
מה שהוא יכול לעשותזה לנסות לבקש העלאת שכר ואם היא נדחית על הסף הרי שהוא יכול לטעון
שהמעביר חייב לנהל איתו משא-ומתן בתום לב תחת חובת אמון מוגברת שקיימת ביחסי עובד מעבידכל
זה בכפוף לכך שמתקיים מכלול תנאים ונסיבותכמו למשלמשך זמן ארוך שבו העובד מועסק ולא קיבל
תוספתכאשר מחזורי הפירמה השתפרו במקביל באותן שניםכמובן שכל מקרה לגופואבל זו תהיה
טענה שניתן יהיה להעלותה בבית הדין כחלק מחובת תום הלב של המעסיק".
עורכת דין טל קרת
 
 
 
 
 
 
 
 
אימון למנהלים,  אימון אישי לנוער, אימון עסקי במרכז, אימון אישי ועסקי , אימון אישי לחיים, מאמנת אישית בתל אביב,  אימון עיסקי, תקשורת בינאישית,  אימון אישי ועסקי, יועצת ארגונית, אימון לעסקים,  הכנה לראיונות עבודה